ZYTO

Upozornenie: Systém ZYTO je vytvorený na podporu vašich zdravotných rozhodnutí.  Poskytuje náhľad do informácií o vašej duševnej a fyzickej pohode, vrátane informácií o biologickej koherencii (súlade). Tento systém nie je určený na diagnostiku, liečenie, ani prevenciu ochorení. Zdravotná starostlivosť patrí do rúk medicínskych profesionálov. 

Čo je ZYTO?

Jednoduchý bioprieskum získava informácie z tela neinvazívnym spôsobom - len položením ruky na snímač. Pomocou softvéru, ktorý sa stále zdokonaľuje, získané údaje vyhodnotí a získané výsledky môžu pomôcť pri vašich zdravotných rozhodnutiach. 

Načo je to?

Denne si kladieme otázku, čo by sme mali jesť, robiť a nerobiť pre svoje zdravie. Skúšame to i ono a želáme si, aby sme mali viac informácií o tom, čo by mohlo fungovať práve nám. Viac informácií znamená menej pokusov a menej zbytočných investícií. 

Tiež sa snažíme dozvedieť, ktorý orgán či systém máme v poriadku a ktorý by potreboval liečenie. No čo ak by sme hľadali odpoveď na úplne zásadnú a prehliadanú otázku:

Podpora/liečenie ktorých orgánov/systémov/procesov/emócií 

prinesie najväčší osoh celému organizmu  - telu aj duši?


Prečo je táto otázka prehliadaná, ale pre naše dlhodobé zdravie zásadná?

Napríklad: 

  • Migréna môže byť zapríčinená napr. ťažkosťami s cievami, nervami, trávením, alebo hormonálnou nerovnováhou. Otázka: čo mi pomôže pri migréne? prinesie odpovede o liekoch (prírodných či syntetických) na odvrátenie symptómov migrény. Naša zásadná otázka však môže upriamiť našu pozornosť na metódy, ktoré pomôžu riešiť skutočnú príčinu vašej migrény, teda napr. na podporu hormonálneho zdravia, alebo trávenia.
  • Podobne imunitu tvoria tisíce procesov v tele a na trhu sú stovky produktov na podporu imunity. Keby som bližšie vedela, ktoré z procesov, zúčastňujúcich sa imunity, práve u mňa treba podporiť, zredukuje to metódu pokus-a-omyl a ušetrí mi námahu a peniaze. 

Ako prebieha meranie a ako sa pripraviť?

Pokiaľ je to možné, príďte na meranie v deň, keď máte obvyklý režim.  

Dajte si dolu z tela smartwatch a všetky mobilné zariadenia. 

Dajte si dolu prstene.

Položte ruku na snímač a dbajte, aby všetky prsty zakrývali kovové plôšky (na obrazovke sa to zobrazí žltou farbou).

Počas merania neprijímajte telefonické hovory.