Zmeníme svet? 

Môžeme zmeniť život 

  • Sebe a svojej rodine? Áno, zmenou spôsobu, akým sa staráme o seba a o domácnosť.
  • Priateľom a blízkym? Ak ich podporíme, aby tam, kde sa to dá, uprednostnili prírodne riešenia.
  • Neznámym ľuďom?  Ak im pomôžeme zdieľať esenciálne oleje a vytvoriť si vedľajší, alebo hlavný príjem.
  • Pestovateľom? Veľká časť produkcie narastie v krajinách tretieho sveta. Za naše oleje dostanú pestovatelia férovú plácu, vzdelávanie, bezúročné pôžičky a podporu komunít - stavbou studní, škôl. Každou kvapkou, ktorú kúpime a využijeme pre svoje zdravie, vyjadrujeme aj úctu k práci týchto ľudí tým, že sú poctivo zaplatení.
  • Destilérom? Vedcom, lekárom, manažérom, laborantom, pracovníkov v logistike, stovkám ľudí, ktorí, roztrúsení po celej planéte, dbajú na to, aby sme dostali extrémne kvalitné a prospešné produkty. 
  • Širokým komunitám, ktorým pomáha nadácia Healing Hands? Desiatky charitatívnych projektov pre tých, ktorí to potrebujú (napr. utečenecké tábory, boj proti obchodu s biely mäsom, stavba studní, škôl, zdravotných stredísk), podporíme kúpou na to vyhradených produktov (u nás Ružový krém na ruky a parfum Hope. Celá suma ide na projekty, náklady na produkciu hradí doTERRA). 
  • Majiteľom firmy. Siedmim ľuďom, ktorí už nepotrebujú získavať pre seba. Pracujú - naozaj usilovne - na tom, aby toto všetko bolo prospešné čo najväčšiemu počtu ľudí. 

Môžeme zmenou svojich dní, jedného za druhým, zmenou životov týchto ľudí, jedného po druhom, pomocou esencií rastlín, kvetov a stromov z celého sveta, kvapku po kvapke ... môžeme zmeniť svet? 

Rozhodne sa o to pokúsime. Tak sa pridaj.

Je nádherné zarábať si tým, že pozdvihujeme iných zdravotne, emocionálne, finančne. Je tu miesto aj pre teba, budeš vítaná.